Afschrift brief Waarborgfonds Kinderopvang

203299

Met uw brief van 24 februari jl. heeft u de brief van het Waarborgfonds Kinderopvang naar mij doorgestuurd. Ik dank u daarvoor. In de bijlage vindt u een afschrift van mijn antwoord op deze brief. Ook is het onderzoeksrapport ‘Borgstelling en kredietwaardigheid van de kinderopvang’ als bijlage toegevoegd.