Afspraken over beveiliging nucleair materiaal

Tijdens de nucleaire top hebben landen afgesproken om nucleair materiaal beter te beveiligen en misbruik en smokkel effectiever te bestrijden. De afspraken bieden "uitzicht op een veiliger wereld", zei minister-president Balkenende.

Volgens de minister-president blijven de afspraken op de top niet bij woorden, maar zijn er al concrete daden en toezeggingen gedaan:

  • Canada stuurt een belangrijke hoeveelheid hoog verrijkt uranium terug naar de VS; Chili zet een zelfde stap.
  • Oekraïne neemt waarschijnlijk met Russische hulp afscheid van een hoeveelheid verrijkt nucleair materiaal dat voldoende zou zijn om verschillende kernwapens te maken.
  • De VS hebben al 91% van de bijna 1400 kilo hoogverrijkt uranium veiliggesteld. Ook hebben de VS Rusland geholpen om meer dan de helft van het uranium uit de Sovjettijd terug te halen.

Balkenende noemde deze afspraken "een zeer bemoedigend begin; ook al is er nog een lange weg te gaan".

Slotcommuniqué

In het slotcommuniqué van de nucleaire top in Washington is vastgesteld dat nucleair terrorisme een van de grootste bedreigingen van de internationale veiligheid is.

De internationale gemeenschap moet krachten bundelen en hulp aanbieden en vragen als dat nodig is. "Samenwerken zonder vrijblijvendheid - dat is de grote winst van deze conferentie", aldus minister-president Balkenende.

Ook de sleutelrol van het Internationaal Atoomenergie Agentschap bij nucleaire veiligheid wordt versterkt.

Technologie

Volgens minister-president Balkenende kan technologie een belangrijke rol spelen bij de aanpak van het probleem. Zo kan het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) een soort vingerafdrukken toevoegen aan nucleair materiaal, waardoor het later altijd tot de bron kan worden herleid.

In andere landen zijn op andere terreinen ook 'best practices', volgens de minister-president. "We hebben afgesproken krachten te bundelen en informatie uit te wisselen. Gekoppeld aan een IAEAmet veel meer slagkracht gaat dat echt verschil maken", aldus Balkenende.