Antwoorden op de kamervragen van het lid Koser Kaya over de kwaliteit van het geneeskundeonderwijs

200385

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Koser Kaya over de kwaliteit van het geneeskundeonderwijs. De vragen zijn mij toegezonden bij uw bovenaangehaalde brief met kenmerk 2010Z04542 (ingezonden 12 maart 2010).