Brief aan Eerste Kamer over koppeling gewerkte uren met kinderopvangtoeslaguren

204061

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid heeft in haar brief van 30 november 2009 de vraag gesteld of de voorgenomen ex ante uitvoeringstoets (EUAT), uitgevoerd door de Belastingdienst de ingangsdatum van de koppeling van gewerkte uren met de kinderopvangtoeslaguren zou kunnen vertragen.