Eerste resultaten Actieplan Jeugdwerkloosheid worden zichtbaar. Bijna 30.000 jongeren vinden baan, leerwerkplek of stage


In totaal 29.000 jongeren zijn in de laatste vier maanden van 2009 aan een baan, leerwerkplek of stage geholpen, blijkt uit de opgave van de arbeidsmarktregio’s. Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid spreekt in een brief aan de Tweede Kamer van ‘bemoedigende’ eerste resultaten van het Actieplan Jeugdwerkloosheid. “De jeugdwerkloosheid is in Nederland weliswaar minder hard gegroeid dan verwacht, maar het probleem blijft onverminderd groot”.

In de brief meldt Donner dat het aantal jongeren dat zich vorig jaar meldde bij UWV werkbedrijf is gestegen van 43.000 in januari 2009 naar 63.000 in januari 2010. De werkloosheid onder jongeren is in Nederland nog steeds het laagst van alle EU-lidstaten.
In totaal zochten eind vorig jaar 121.000 jongeren een baan of bijbaan. Van deze groep zat ruim de helft (68.000 jongeren) niet meer op school. Jongeren zonder startkwalificatie en allochtone jongeren zijn aanzienlijk vaker (langdurig) werkloos. “Dit blijven zorgelijke groepen”, signaleert minister Donner.

Het ministerie van SZW opent deze week ook een meldpunt waar jongeren en hun ouders terecht kunnen met tips en ervaringen die verband houden met de aanpak van de jeugdwerkloosheid. Het kabinet wil voorkomen dat jongeren vanwege de crisis werkloos thuis komen te zitten en kiest daarom voor een aanpak waarbij een jongere langer op school zit, dan wel een baan, stage of leerwerkplek heeft. Het aantal leerbedrijven waar mbo-studenten tijdens hun studie terecht kunnen, is ondanks de crisisperiode vorig jaar opgelopen naar bijna 210.000.

Minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin kondigt naar aanleiding van de uitkomsten van onderzoek naar de positie van kwetsbare jongeren extra ondersteuning voor de regio’s aan. Hij wil een meer sluitende aanpak tussen jeugdzorg, onderwijs en arbeidsmarkt realiseren. In de regio’s wordt de noodzaak daartoe ingezien en is er veel bereidheid en energie om kwetsbare jongeren te laten meeprofiteren van het Actieplan Jeugdwerkloosheid. Maar (extra) ondersteuning is volgens Rouvoet noodzakelijk om de samenwerking tussen gemeenten, onderwijs, UWV en Jeugdzorg verder te bevorderen.

Het kabinet trekt in 2010 € 70 miljoen euro uit voor de regionaal opgezette uitvoering van het Actieplan Jeugdwerkloosheid. Een basisbedrag van € 30 miljoen is al verdeeld over de regio’s. Conform het Actieplan is het kabinet voornemens de overige € 40 miljoen in juli 2010 te verdelen. Uiterlijk half juni moeten de dertig regio’s hiervoor de benodigde gegevens aanleveren.