Rapport 'De grote uittocht'

Het rapport ‘De grote uittocht’ is een toekomstverkenning van de arbeidsmarkt van onderwijs en overheid. In het rapport zijn vier scenario’s uitgewerkt voor de periode 2010-2020.

De verkenning is een gezamenlijk product van het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) en de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel (SCO) en het ministerie van BZK.