Rapportage extremistische acties naar Tweede Kamer

In 2009 zijn er door de politie in heel Nederland 45 illegale acties door dierenrechtenextremisten geteld. Het ging daarbij om bedreigingen, huis- of lokaalvredebreuk en vernielingen. Opvallend is de afname van het aantal intimiderende bezoeken aan personen op hun werk of thuis.

Naast de illegale acties zijn er 167 legale demonstraties en bijeenkomsten van dierenrechtenactivisten geregistreerd. Het totaal van legale en illegale activiteiten rond dierenrechten is ongeveer even hoog als de afgelopen twee jaar.

Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse politiekorpsen die minister Hirsch Ballin (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Hirsch Ballin benadrukt dat de overheid geen problemen heeft met activisme. Demonstraties en betogingen passen binnen de vrijheid van meningsuiting, een van de kernwaarden van de democratie. Extremisme – met gebruik van illegale of ondemocratische middelen – keurt de overheid wel af en is bovendien strafbaar.

Rechts en links activisme en extremisme

Er werden vorig jaar 80 legale rechtsactivistische acties geteld (bijeenkomsten, demonstraties en andere openbare uitingen) en 163 illegale acties van rechtsextremisten. Voor het overgrote deel ging het om vernielingen en openbare geweldpleging.
Aan linkse acties waren er vorig jaar 104 legale activiteiten en 88 illegale extremistische acties (huis- of lokaalvredebreuk en vernielingen).

Rechtsextremisme komt vooral naar voren als probleem voor de openbare orde, omdat de uitingen in het openbaar plaatsvinden (vernielingen, vandalisme, overlast door hangjongeren, soms met overlast door drank en drugs). Volgens de AIVD kan niet gesproken worden van een bedreiging van de nationale veiligheid, want het gaat vooral om een jeugd- of subcultuur zonder verdergaande radicalisering naar rechtsextremistische ideologieën.

Binnen het linksextremisme vallen vooral de kraakbeweging en het verzet tegen het Nederlandse vreemdelingen- en asielbeleid op. De laatste vorm is sinds enige jaren weer structureel en wordt steeds radicaler. De werkwijze bestaat uit illegale acties als bedreigingen en persoonlijke intimidaties op werk- en huisadressen. Hoewel deze werkwijze vrijwel gelijk is aan de activiteiten van dierenrechtenextremisten, heeft de AIVD geen aanwijzingen dat dezelfde personen erbij betrokken zijn.

In 2009 heeft dierenrechtenextremisme intensieve aandacht gekregen van politie en het Openbaar Ministerie. Bij de Nationale Recherche is capaciteit vrijgemaakt voor de opsporing van dierenrechtenextremisten. Dit heeft inmiddels geleid tot meerdere aanhoudingen. De stevige strafrechtelijke aanpak van dierenrechtenextremisme wordt dit jaar voortgezet.