Tussenevaluatie experimenten open bestel in het hoger onderwijs

Brief over kabinetsreactie tussenevaluatie experimenten open bestel in het hoger onderwijs.