Jaarverslag Politie 2009: operationele sterkte gestegen

De operationele sterkte van de politie is vorig jaar gestegen van 48.062 naar 49.597 politiemensen (voltijdbanen). Dat blijkt uit het Jaarverslag Nederlandse Politie 2009.

Het gaat hierbij om politiemensen die werken in de handhaving en de noodhulp (26.169 mensen), de opsporing (7.023), intake en service (2.612), operationele ondersteuning (6.803), leiding (334) en politiemensen in opleiding (6.657).

De niet-operationele sterkte (overhead bij de korpsen, personeel Politieacademie en personeel Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland) is gedaald van 14.185 voltijdbanen in 2008 naar 13.916 in 2009.

Het totaal aantal politiemensen ging omhoog van 62.247 banen in 2008 naar 63.513 in 2009.

Het aanstellen van 500 extra wijkagenten en 500 extra forensisch assistenten (in de periode 2008 tot en met 2011) ligt op schema. In 2009 waren er al 319 extra wijkagenten en 232 extra forensisch assistenten.

Minister Hirsch Ballin (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft het jaarverslag naar de Tweede Kamer gestuurd.