Start voorlichtingscampagne Tweede Kamerverkiezingen

Op maandag 10 mei is de Postbus 51-campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van start gegaan. Er worden televisie- en radiospots uitgezonden, advertenties en abri-posters geplaatst en er wordt informatie verstrekt via de website uheefthetvoorhetzeggen.nl. De campagne is gebaseerd op de eerder dit jaar gehouden campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen.

De campagne verstrekt informatie over de datum van de verkiezingen (9 juni) en wijst erop dat er gestemd kan worden in een willekeurig stembureau binnen de gemeente. Daarnaast benadrukt de campagne dat er alleen gestemd kan worden met een stempas en een identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs).

Anders dan bij de gemeenteraadsverkiezingen, kan de kiezer zich bij het stembureau identificeren met een maximaal vijf jaar verlopen identiteitsbewijs. Ook voor het geven van een onderhandse volmacht kan een maximaal vijf jaar verlopen identiteitsbewijs worden gebruikt. Als een kiezer geen identiteitsbewijs heeft en er geen wil aanvragen, kan hij of zij een schriftelijke volmacht geven.

Naast de algemene campagne is er extra aandacht voor voorlichting aan ouderen, bijvoorbeeld door het verspreiden van voorlichtingspakketten aan verpleeg- en verzorgingstehuizen. In de pakketten zit naast folders en posters ook een voorlichtingsfilm die specifiek gericht is op ouderen. Deze film geeft informatie over het stemproces en de mogelijkheid om bij onderhandse of schriftelijke volmacht te stemmen.