Kamerbrief inzake Leden Panel van Advies

In navolging van de beantwoording van de vragen van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken door de minister voor Ontwikkelingssamenwerking (TK 29 237, nr. 99, 2 juni 2009) bericht ik u over de samenstelling van het Panel van Advies ten bate van de bruikbaarheid en het gebruik van evaluaties.

Het Panel van Advies bestaat uit de volgende drie leden en kan op termijn worden aangevuld tot vier personen.

Prof. dr. F.L. Leeuw

Dhr. Leeuw is directeur van het Wetenschappelijke Onderzoek- en Documentatie Centrum van het ministerie van Justitie en hoogleraar Recht, Openbaar bestuur, Sociaal Wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit Maastricht. Dhr. Leeuw is evaluatiedeskundige en heeft ervaring met kennisoverdracht binnen overheidsinstellingen.

Prof. dr. A. Niehof

Mevr. Niehof bekleedt de leerstoel Sociologie van consumenten en huishoudens aan de Universiteit van Wageningen. Zij werkte voordien bij Directoraat-generaal Internationale Samenwerking van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Naast haar ervaring bij het ministerie zal mevrouw Niehof de nodige academische ervaring en expertise inbrengen in het Panel van Advies.

Dr. J. Vandemoortele

Dhr. Vandemoortele is ontwikkelingseconoom en beklede verscheidene functies binnen de VN, waar hij onder mee aan de wieg stond van de MDG’s. Hij hield zich onder andere bezig met rechtvaardiging en effectiviteit van sociaal en economisch beleid. De heer Vandemoortele beschikt over uitgebreide internationale ervaring op het terrein van ontwikkelingssamenwerking.


De Minister van Buitenlandse Zaken,

Drs. M.J.M. Verhagen