Kwantificering regionale verschillen in gebruik verpleging en verzorging Awbz

Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft Cebeon een uitwerking gegeven aan de vraag in hoeverre thans bekende gegevens en inzichten ten aanzien van regionale verschillen in zorggebruik Awbz kunnen worden aangewend voor de brede landelijke heroverwegingen. Daarbij gaat het zowel om PGB-gebruik als om zorg in natura (ZIN).