Minister Van der Hoeven naar Zweden en Noorwegen

Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken brengt van 1 tot en met 3 juni 2010 een werkbezoek aan Zweden en Noorwegen. Het bezoek aan Noorwegen is een parallelle missie aan het Staatsbezoek van H.M.de Koningin. Het werkbezoek staat vooral in het teken van de energievoorziening.

Het werkbezoek aan Zweden op 1 juni is gefocust op de recente ontwikkelingen op het gebied van kernenergie. Kernenergie maakt sinds enkele jaren weer deel uit van de nagestreefde Zweedse energiemix. Zweden is samen met de Verenigde Staten en Finland het verst gevorderd waar het gaat om opberging van radioactief afval.

Publieke opinie

Minister Van der Hoeven zal in Zweden een rondleiding krijgen bij de korte termijn opslagplaats voor radioactief afval bij de Forsmark kerncentrale en bij de centrale zelf. Ook zal ze een presentatie krijgen over de plannen om hier een lange termijn opslag te realiseren. Tenslotte zal ze deelnemen aan een Ronde Tafel bijeenkomst over kernenergie en radioactief afval, onder meer over de kentering van de publieke opinie in Zweden.

Bilaterale gesprekken

In Noorwegen zal minister Van der Hoeven bilaterale gesprekken voeren met handel- en industrieminister Trond Giske en olie- en energieminister Riis-Johansen. Verder zal ze met de Noorse staatssecretaris voor Visserij en Kustzaken gastvrouw zijn van een lunchbijeenkomst met als thema “Converging or conflicting interests of offshore industry”. Hieraan wordt deelgenomen door Noorse en Nederlandse CEO’s uit de energie- en visserijsector. Vervolgens leidt ze samen met de Noorse energieminister Riis-Johanssen een gesprek tussen Noorse en Nederlandse CEO’s in aanwezigheid van Hare Majesteit de Koningin en hunne Majesteiten Koning Harald V en Koningin Sonja van Noorwegen.

Aansluitend spreekt zij (net als haar Noorse collega) op het seminar “Connecting our Grids”. Tijdens dit seminar staan koppeling tussen de Nederlandse en de Noorse energiemarkt, ontwikkelingen op de Noordwest Europese gasmarkt, aanleg van een elektriciteitsnetwerk op de Noordzee ten behoeve van windparken, duurzame opwekking en de Norned elektriciteitsverbinding tussen Nederland en Noorwegen centraal.

Bezoek aan energieprojecten

Tenslotte zal minister Van der Hoeven met CEO’s van Nederlandse energiebedrijven een werkbezoek brengen aan een aantal Noorse energieprojecten. Zij zal bij dit laatste onderdeel worden vergezeld door de Noorse staatssecretaris van Olie en Energie Robin Martin Kass.