Nederland en Frankrijk willen gedragscode internetvrijheid

Nederland en Frankrijk nemen het initiatief voor het opstellen van een internationale gedragscode voor internetvrijheid. Dat zijn minister van Buitenlandse Zaken Verhagen en zijn Franse ambtgenoot Kouchner vandaag in Rotterdam bij besprekingen overeengekomen.

“Vrijheid van meningsuiting geldt overal, ook op internet,” aldus minister Verhagen (Buitenlandse Zaken). “Maar in veel landen worden mensen vervolgd vanwege het uiten van hun mening online. We willen concrete maatregelen tegen internetcensuur.”

Een internationale gedragscode kan bijvoorbeeld richtlijnen geven voor de export van internetfilters. Landen en bedrijven die de gedragscode onderschrijven, kunnen er zeker van zijn dat technologie niet wordt gebruikt voor censuur van internet.

Nederland en Frankrijk nodigen andere landen, internationale instellingen, maatschappelijke organisaties, ICT-bedrijven, academici en mensenrechtenverdedigers aan het begin van de zomer uit om in Parijs te spreken over een gedragscode.

Verder zullen de deelnemers bekijken hoe internetvrijheid een juridische basis kan krijgen, hoe internetcensuur door staten kan worden gemonitord en hoe mensenrechtenverdedigers, die gebruik maken van internet, kunnen worden ondersteund.

Nederland en Frankrijk werken in de EU gezamenlijk aan voorstellen voor de beperkingen op de uitvoer van internetfiltertechnologie naar Iran. Iran censureert het internet mede met technologie die afkomstig is van Europese bedrijven.