Ondertekening en beschikking Den Haag Nieuw Centraal

Alleen de uitgesproken tekst geldt.

Beste mensen,

Op Den Haag Centraal valt het leven nooit stil.
Er passeren hier elke dag 190.000 reizigers!
Ze komen en gaan met tram, trein, bus, Randstadrail en natuurlijk met de fiets.
En het worden er nog meer.
Het aantal reizigers verdubbelt de komende tien jaar.

Die reiziger staat centraal.
Daarom bouwen we met elkaar voor hen eersteklas voorzieningen.
Een ruime, comfortabele en aantrekkelijke OV-terminal, met grote uitstraling voor het centrum van Den Haag.
Een OV-knooppunt met de capaciteit, allure en kwaliteit om de groeiende groep reizigers in de 21ste eeuw te bedienen.

Dit station is een van de zes zogenoemde nieuwe sleutelprojecten (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Arnhem, Breda) die we met de komst van de hoge snelheidslijn integraal aanpakken.
Als knooppunt in de stad waar het openbaar vervoer samenkomt.
De ‘grote’ stations uit de vorige eeuw zijn te klein geworden.
De Nederlandse bevolking groeit nog met één miljoen tot 2040.
En de behoefte aan mobiliteit neemt toe:
Ouderen blijven langer actief en vrouwen werken meer.

Het aantal reizigers neemt in Den Haag bovendien de komende jaren toe door de uitbreiding van de OV-mogelijkheden.

Vanaf 16 augustus rijdt de RandstadRail in een half uur naar Rotterdam CS en terug. Om de tien minuten!

Ik ben het vorige week met mijn Belgische collega Inge Vervotte eens geworden over de hogesnelheidsverbinding tussen Den Haag, Breda, Antwerpen en Brussel.
Onze Belgische buren schaffen een treinstel aan waardoor de extra verbinding mogelijk wordt.
Den Haag Nieuw Centraal krijgt dan echt de uitstraling die bij deze internationale stad past.

In deze kabinetsperiode is veel werk verzet, zowel aan het spoor als aan de weg.
Zo vangen we de reizigersgroei op.
We versterken de spoorcorridor Rotterdam-Den Haag in relatie met A4 Midden-Delfland.
Vorig jaar is al de schop de grond ingegaan voor de spoortunnel Delft.

De bouw van een nieuw OV-knooppunt is een complexe en veelomvattende operatie waarbij veel partijen zijn betrokken en waarmee grote bedragen zijn gemoeid.
Vandaag gaan we met de ondertekening van de beschikking de tweede fase in.
We beperken de overlast voor de reiziger zoveel mogelijk.

En in 2013 ligt hier een fonkelnieuwe terminal, van waaruit dan ook de HSL naar Brussel vertrekt.

Alle partijen, ProRail, NS, gemeente Den Haag, ministerie VROM en ministerie VenW zetten samen de schouders eronder.
Het is een grote oppepper voor dit deel van de stad.
Zowel de reizigers als de inwoners van Den Haag gaan mooie tijden tegemoet.