Productie en duurzaamheid biobrandstoffen transparanter

Producenten van biobrandstoffen gaan de herkomst, productie en duurzaamheid van hun producten transparanter maken. Minister Huizinga van VROM gaat dat wettelijk regelen.

De regeling moet in 2011 ingaan, maar de branche komt dit jaar al met vrijwillige rapportages. Dat is Huizinga overengekomen met vertegenwoordigers van:

  • de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie
  • de Nederlandse Organisatie voor de Energiebranche
  • het Productschap Margarine, Vetten en Oliën

De vrijwillige rapportages tonen de hoeveelheid biobrandstoffen op de markt. Bovendien geven ze een beeld van de herkomst, de gebruikte grondstoffen en de duurzaamheid ervan.

Duurzame brandstoffen

Huizinga schrijft in een brief (doc, 200 KB)aan de Tweede Kamer hoe zij de Europese Richtlijn hernieuwbare energie invult. Deze richtlijn verplicht de lidstaten tot een ophoging van het percentage hernieuwbare energie in de vervoerssector. In 2020 moet het aandeel hernieuwbare energie in het wegverkeer in elke lidstaat van de Europese Unie (EU) minimaal 10% bedragen.

Zogenoemde tweede-generatie biobrandstoffen mogen hierbij dubbel worden geteld. Dit zijn biobrandstoffen gemaakt uit speciaal hiervoor geteelde planten of die uit de oneetbare gedeelten van voedselgewassen komen.

Om er zeker van te zijn dat de duurzaamheid gegarandeerd is, is de minister van plan het percentage de eerstkomende jaren met kleine stappen verhogen. Het verplichte aandeel hernieuwbare energie in brandstof is nu 4%. De percentages voor komende jaren zijn:

  • 2011: 4,25%
  • 2012: 4,5%
  • 2013: 5,0%
  • 2014: 5,5%

In tegenstelling tot wat nu geldt, tellen vanaf 2011 alle vormen van duurzame energie mee, bijvoorbeeld ook duurzame elektriciteit voor elektrische auto’s.

Huizinga vraagt aan de Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa (CDB) een verkenning uit te voeren of, en onder welke voorwaarden, het percentage van 10% hernieuwbare energie in 2020 hoger zou kunnen zijn. Duurzaamheid en kosteneffectiviteit vindt zij hierbij belangrijke randvoorwaarden.

Achtergrond

De inzet van duurzame biobrandstoffen speelt een belangrijke rol in de overgang naar een CO2-arme energievoorziening. Voorwaarde is wel dat de biobrandstoffen die in Europa worden ingezet duurzaam geproduceerd moeten zijn. Zo moet de biobrandstof over de hele keten voldoende emissiereductie opleveren vergeleken met fossiele brandstoffen, bij de productie mogen hoge koolstofvoorraden niet verloren gaan en de grondstoffen mogen niet afkomstig zijn van een land met een hoge biodiversiteit. Deze eisen worden in de Nederlandse regelgeving overgenomen en gelden met ingang van 2011.