Vragen van de leden Omtzigt, Ferrier (beiden CDA), Timmer en Kraneveldt-van der Veen (beiden PvdA) aan de ministers van VWS en van OCW over een cluster 3 school in Losser

Vragen van de leden Omtzigt, Ferrier (beiden CDA), Timmer en Kraneveldt-van der Veen (beiden PvdA) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over een cluster 3 school in Losser.