Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de ministers van LNV en van OCW over het gebruik van dieren in amusementsprogramma's

Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het gebruik van dieren in amusementsprogramma's.