Vragen van het lid Van Leeuwen (SP) over het voornemen van de Provincie Noord-Brabant om de subsidie aan Cubiss, de provinciale serviceorganisatie, stop te zetten