Aanbieding Zorgbalans 2010 aan Eerste Kamer

Hierbij zend ik u de door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) opgestelde Zorgbalans 2010. De Zorgbalans is een monitor van de prestaties van het Nederlandse zorgsysteem en is nu voor de derde maal verschenen. Met de Zorgbalans krijgt u een beeld hoe de Nederlandse zorg presteert op de terreinen van kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid in de curatieve, de langdurige en de preventieve zorg.