Elektronische grenspassage van start

Bezitters van een EU-paspoort kunnen vanaf 26 mei 2010 op Schiphol zelfstandig elektronisch de grens passeren. Reizigers gaan de grens over door het scannen van hun reisdocument bij een elektronisch poortje aan de grens.

De elektronische passage is een alternatief naast het aanbieden van het reisdocument aan een ambtenaar van de Koninklijke Marechaussee (Kmar). Minister Hirsch Ballin van Justitie en president-directeur Schiphol Jos Nijhuis starten op 26 mei 2010 de pilot ‘No-Q’ door als eerste burgers op deze wijze de grens te passeren. Elektronische grenspassage maakt het op termijn mogelijk veel grotere aantallen reizigers op een snelle en veilige manier de grens te laten passeren, doordat de hoeveelheid poortjes sterk kan worden uitgebreid.

Sinds 28 augustus 2006 zijn alle paspoorten die in Nederland worden uitgegeven voorzien van een chip met biometrische kenmerken, zoals gelaatskenmerken. De nieuwe poortjes lezen deze informatie af uit het reisdocument. Tegelijkertijd wordt een foto gemaakt van de persoon die zich in het poortje bevindt. De gegevens uit het paspoort worden vervolgens vergeleken met de zojuist gemaakte foto. Op deze manier kan met zekerheid worden vastgesteld dat inderdaad de persoon de grens passeert waarvan het reisdocument is ingelezen. Net zoals de ambtenaar van de Kmar dit nu al doet, worden de persoonsgegevens gecontroleerd op openstaande boetes, gevangenissstraf of internationale signaleringen. Naast houders van EU-paspoorten wordt de grenspassage ook mogelijk voor onderdanen uit de Europees Economische Ruimte en Zwitserland. Houders van reisdocumenten zonder deze chip kunnen geen gebruik maken van de elektronische grenspassage.

De pilot duurt tot 30 juni 2010 en bestaat vooralsnog uit twee typen poortjes. Na evaluatie van de pilot zal een beslissing worden genomen aan welke specificaties de definitieve poort dient te voldoen en voor de reiziger het meest comfortabel is in gebruik. Op basis van de uitkomsten van de pilot wordt bekeken of de poortjes in 2011 op grote schaal kunnen worden ingevoerd.

De pilot No-Q is onderdeel van het Programma Vernieuwing Grensmanagement van het Ministerie van Justitie. Dit programma heeft tot doel dat in het grenstoezicht sprake is van een goede balans tussen enerzijds het controle- en veiligheidsbelang en anderzijds het economisch belang van Nederland bij een vlotte en klantgerichte afhandeling van personen- en goederenstromen.