Europese juristen buigen zich over het standaard DBFM- contract

Op initiatief van het 40-jarige instituut voor Bouwrecht worden het standaard Design en Constructcontract, en het standaard DBFM- contract door een keur van internationale bouwrechtjuristen onder de loep genomen. Dit gebeurt tijdens het grote congres European Society of Construction Lawyers in Amsterdam.

De contracten worden besproken aan de hand van een vragenlijst die mede is opgesteld door de PPS Kennispool van Rijkswaterstaat.
De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Risicoverdeling tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer
  • Werkt het betalingssysteem efficiënt?Hoe wordt de juiste kwaliteit gewaarborgd?
  • Het commentaar dat bij de beantwoording van de verschillende vragen wordt gebruikt voor de verbetering van de standaardcontracten

 Congres European Society of Construction Lawyers

De resultaten worden op 15 oktober 2010 in Amsterdam besproken tijdens het grote congres van de European Society of Construction Lawyers. Daarnaast zijn deze te zijner tijd ook na te lezen in een uit te geven congresboek.