Kamerbrief inzake geannoteerde agenda Brussel juni 2010

Ingevolge het verzoek van uw Kamer om voorafgaand aan ministeriële bijeenkomsten van de Navo-Raad te worden geïnformeerd over de agenda en de Nederlandse inzet bericht ik u dat op 10 en 11 juni aanstaande in Brussel een formele bijeenkomst wordt gehouden van de Noord-Atlantische Raad (NAR) in de samenstelling van ministers van Defensie. De agenda zal bestaan uit de twee bekende elementen, operatiën en transformatie. In Brussel zal tevens de gebruikelijke jaarlijkse bijeenkomst plaatsvinden van de Nuclear Planning Group. Daarnaast zullen er mogelijk bijeenkomsten zijn van de Navo-Rusland raad en de Navo-Georgië commissie. Deze moeten echter nog door Rusland en Georgië worden bevestigd. De agenda ervan staat nog niet vast. Hoewel de nieuwe Oekraïense regering heeft laten weten de plannen voor het Navo-lidmaatschap op de lange baan geschoven te hebben, zet het land naar eigen zeggen de bestaande samenwerking met de Navo wel voort evenals de daarbij horende hervormingen. Een bijeenkomst van de Navo-Oekraïne commissie op het niveau van ministers van Defensie in Brussel wordt dan ook nog steeds zinvol geacht, indien de Oekraïne daarmee kan instemmen. De secretaris-generaal van de Navo zal dat met het land bespreken.

DE MINISTER VAN DEFENSIE

E. van Middelkoop