Verslag OJC-Raad en schriftelijke afhandeling AO

Met betrekking tot de Onderwijs-, Jeugd-, en Cultuurraad, stuur ik u:

  • Het verslag van de Informele OJC-Raad van 10 en 11 mei jl.
  • De schriftelijke afhandeling van het Algemeen Overleg van 6 mei jl. Hiermee worden de vragen die tijdens het schriftelijk overleg door de leden van de fracties van de PvdA, de VVD en de SP zijn gesteld, afgedaan.