Rapport De Kas van Mas

Rapport met de resultaten en bevindingen van het onderzoek dat door Research voor Beleid is uitgevoerd naar de kosten van de maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs.