Aanbieding Circulaire en handreiking MBVEO

De Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Staatsblad 2010, nr. 325) is op 1 september jongstleden in werking getreden. Om tot een goede en zorgvuldige werking van de wet te komen heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, naast diverse voorlichtingssessies die vanuit mijn departementen zijn en worden georganiseerd, een handreiking over de wet doen opstellen.