Aanbiedingsbrief van minister Donner, mede namens de minister van Justitie, bij de brief aan de IASB over de voorstellen van de IASB tot aanpassing van de verslaggevingsregels voor pensioenen voor beursgenoteerde ondernemingen