Beleidsreactie Poldis 2009 en actieprogramma bestrijding van discriminatie

Beleidsreactie van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie op Poldis 2009, het landelijk Criminaliteitsbeeld Discriminatie van de politie. Ook namens de ministers voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI), van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bieden zij het actieprogramma ‘bestrijding van discriminatie’ aan.