Toezegging verkenning dagbalancering voor kleinverbruikers

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Gas- en Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang voor duurzame elektriciteit heeft de Minister van Economische Zaken toegezegd, in overleg met de NMa en de leveranciers van kleinverbruikers, te bezien of het wenselijk is om voor kleinverbruikers te komen tot een systeem van dagbalancering, en aan welke voorwaarden dan moet worden voldaan.