Defensie vangt evacués op (video)

De Technische Universiteit Eindhoven was gisteren het decor van een grootschalige rampenoefening. Civiele hulpdiensten en militairen beoefenden een grote ontruiming en evacuatie. Defensie zorgde onder meer voor de noodopvang.

Uit enkele gebouwen op het universiteitsterrein werden ongeveer 1000 mensen geëvacueerd. Van hen kregen er 400 onderdak en een warme maaltijd op de Nassau van Dietzkazerne in Budel. De evacués brachten daar op veldbedden ook de nacht door. Militairen van de Nationele Reserve en de Koninklijke Marechaussee waren verantwoordelijk voor de beveiliging van het ontruimde gebied.

Specialisten

Behalve de explosieven opruimingsdienst die meedraaide omdat er in het oefenscenario bommen waren geplaatst, droegen ook specialisten van andere eenheden bij aan de oefening. Zo ondersteunden deskundigen van de pantsergenie, transporteenheden en het communicatie- en informatiesystemenbataljon, de civiele autoriteiten en hulpverleners in zowel Budel als Eindhoven.

Civiele hulpdiensten en militairen beoefenden gisteren in op de TU Eindhoven een grote ontruiming en evacuatie. Defensie zorgde onder meer voor nachtopvang op de Nassau van Dietzkazerne in Budel.

Het Regionaal Militair Commando (RMC) Zuid leidde de inzet van militairen en defensiematerieel. De oefening was gericht op training van de multidisciplinaire samenwerking en coördinatie tussen hulpdiensten.

Hoogwaardig

In Nederland werken civiele autoriteiten en de krijgsmacht samen aan de bestrijding van crises en rampen. Om adequaat te handelen als zich een calamiteit voordoet, vinden er regelmatig interdisciplinaire oefeningen plaats.

De krijgsmacht beschikt over specialistische kennis en capaciteiten waarmee ze snel hoogwaardige ondersteuning kan leveren. Noodopvang op Defensiekazernes is daarvan een voorbeeld. De krijgsmacht kan in zeer korte tijd 4600 militairen op de been brengen om bijstand te verlenen. Deze ‘nationale inzet’ van Defensie gebeurt altijd op verzoek en onder leiding van civiele autoriteiten.