Beantwoording van vragen van het Kamerlid Thieme (Partij voor de Dieren) over het slopen van twee monumentale boerderijen op landgoed De Horsten in Wassenaar

Brief van premier Balkenende aan de Tweede Kamer, mede namens de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, met antwoorden op vragen van het Kamerlid Thieme (PvdD) van 10 september 2010 over het slopen van twee monumentale boerderijen op landgoed De Horsten te Wassenaar.