Hoge gasten bij conferentie landbouw, voedsel en klimaat

Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje spreekt zondag 31 oktober op de openingsdag van de internationale conferentie Landbouw, Voedselzekerheid en Klimaatverandering in Den Haag.

De conferentie heeft als doel te laten zien dat landbouw een bijdrage kan leveren aan voldoende voedsel in 2050 en aan het verminderen van de gevolgen van de klimaatverandering. De Prins spreekt in zijn hoedanigheid als voorzitter van de Adviesraad voor Water en Sanitatie van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties (UNSGAB) en wordt vergezeld door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden.

Op donderdag 4 november spreekt Prinses Máxima als VN-adviseur voor 'Inclusive Finance for Development' van Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon. Prinses Máxima adviseert in deze functie Ban Ki-Moon over toegang tot financiële diensten en zet zich tevens wereldwijd in om financiële diensten voor iedereen toegankelijk te maken. Oud Secretaris-Generaal Kofi Anan spreekt ook op donderdag 4 november. Kofi Anan zal spreken als voorzitter van de Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA) en zal ingaan op duurzame landbouwontwikkeling in Afrika.

De wereld staat voor grote uitdagingen. Hoe voeden we in 2050 negen miljard mensen? En hoe zorgen we ervoor dat de aarde leefbaar blijft en we de klimaatverandering het hoofd bieden? Landbouw kan een wezenlijke bijdrage leveren aan het oplossen van deze vragen. Door nieuwe technieken produceren boeren nu al méér voedsel per hectare. Ook helpt slimmer grondgebruik bij het tegengaan van erosie, opvang van water of droogtebestrijding. Verder vangen gewassen CO2 en andere broeikasgassen op.

Er komt een 'roadmap' voor concrete acties. Daarbij kunnen de oplossingen die de landbouw biedt, een bijdrage leveren aan de discussie bij de VN-klimaatconferentie in Cancún (Mexico) in december 2010.

De conferentie Landbouw, Voedselzekerheid en Klimaatverandering is een initiatief van minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Zij organiseert deze conferentie in samenwerking met de Wereldbank en de VN- Wereldvoedselorganisatie (FAO) en Noorwegen, Ethiopië, Nieuw-Zeeland, Mexico en Vietnam. Alle landen van de wereld zijn uitgenodigd. Ook andere niet-gouvernementele organisaties, wetenschappers en bedrijven zijn aanwezig en kunnen concrete afspraken maken over projecten die duurzame landbouw stimuleren.