Internetsites voldoen niet aan wensen jongeren

Tieners zijn online minder handig dan vaak gedacht. Dat blijkt uit een onderzoek dat minister Van der Hoeven maandag 4 oktober 2010 in ontvangst heeft genomen.

Het onderzoek ‘Einstein bestaat niet’ van het programma Digivaardig en Digibewust toont aan dat jongeren tussen de 12 en 18 jaar erg actief en sociaal zijn op internet. Maar doordat ze ongeduldig zijn en slecht lezen maken ze veel fouten. Hierdoor vinden ze vaak niet wat ze zoeken.

Digiraad

Jongeren van de Digiraad overhandigden het rapport maandag aan minister van der Hoeven. ‘Jongeren groeien op in een samenleving waarin internet steeds belangrijker wordt. Goede kennis van hoe zij een site gebruiken, brengt economische en maatschappelijke voordelen met zich mee. Jongeren kunnen bijvoorbeeld beter worden ondersteund bij het juiste gebruik van e-mail en internetsites bij sollicitaties en bij de bescherming van hun persoonsgegevens,’ aldus de minister.

Tips voor verbetering

Uit het onderzoek blijkt dat jongeren vinden dat websites teveel reclame tonen, dat teksten slecht leesbaar zijn en dat websites onoverzichtelijk zijn. Ook hebben ze een hekel aan de registratieverplichting. In het rapport worden 65 tips gegeven om websites voor jongeren te verbeteren.

Veilig gebruik digitale middelen

Digivaardig & Digibewust is een samenwerkingsverband tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om het aantal mensen dat niet of nauwelijks digitale vaardigheden heeft terug te brengen. Daarnaast is het de bedoeling om met het programma verantwoord en veilig gebruik van digitale middelen te stimuleren.