Meting omzet en impact multifunctionele landbouwsector 2009 (bijlage 3)

Onderzoek van Wageningen UR naar de impact van multifunctionele agrarische bedrijven met betrekking tot onder andere zorglandbouw, agrarisch natuurbeheer en recreatie en toerisme gemeten voor 2009.