Meting omzet en impact multifunctionele landbouwsector 2009 (brochure)

Eenmeting van Wageningen UR (University & Research centre) naar de omzet en impact van multifunctionele landbouw. De eenmeting over 2009 volgt op de nulmeting die plaatsvond over de cijfers uit 2007.