Brief aan de Eerste Kamer met de reactie op het Groenboek Pensioenen van de Europese Commissie

Op 7 juli jl. heeft de Europese Commissie een Groenboek pensioenen aan de lidstaten gezonden, met het verzoek uiterlijk 15 november hun reacties aan de Commissie te zenden.