Defensie ondersteunt historische oprichting Koninkrijkslanden (video)

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft er sinds 10-10-10 de landen Curaçao en Sint Maarten bij. Ter gelegenheid van deze feestelijke gebeurtenis waren er afgelopen weekend diverse activiteiten in de West. Rijksminister van Defensie Eimert van Middelkoop was een van de aanwezigen bij de ceremonies ter gelegenheid van de staatkundige overgang. De kerntaken van Defensie blijven na de oprichting van de Koninkrijkslanden ongewijzigd.

Defensie, de Antilliaanse Militie en de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen zorgden voor de ceremoniële ondersteuning tijdens de vele plechtigheden. De minister greep deze gelegenheid aan om nog eenmaal als bewindsman te praten met defensiepersoneel.

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft er sinds 10-10-10 de landen Curaçao en Sint Maarten bij. Ter gelegenheid van deze feestelijke gebeurtenis waren er afgelopen weekend diverse activiteiten in de West. Rijksminister van Defensie Eimert van Middelkoop was een van de aanwezigen bij de ceremonies ter gelegenheid van de staatkundige overgang. De kerntaken van Defensie blijven na de oprichting van de Koninkrijkslanden ongewijzigd.

Erewacht

Een peloton van de compagnie van de landmacht verzorgde met de tamboers en pijpers van de mariniers en met een peloton van de Antilliaanse Militie de erewacht bij het Statengebouw tijdens de laatste Statenvergadering afgelopen zaterdag. Vanaf Fort Krommelijn klonken elke halve minuut kanonschoten tijdens de verplaatsing te voet van Gouverneur Frits Goedgedrag naar het Statengebouw.

10-10-10

Het landmachtpeloton en de Antilliaanse Militie stonden gisteren opgesteld voor het Statengebouw, nu als ceremoniële ondersteuning bij de eerste Statenvergadering waarin Frits Goedgedrag zijn functie van Gouverneur van Curaçao aanvaardde.

Open voor publiek

Het bevoorradingsschip Hr. Ms. Zuiderkruis, ondersteuningsvaartuig Hr. Ms. Pelikaan en de kustwachtcutter Panter waren in de Annabaai toegankelijk voor de bevolking van Curaçao. De Lynx-boordhelikopter van de Zuiderkruis verzorgde spectaculaire demonstraties boven de baai en de Boston Whalers, kleine snelle vaartuigen van de mariniers, voerden rondvaarten uit.

Voor Zijne Koninklijke Hoogheid Prins van Oranje en Prinses Maxima werd ’s avonds op de pontjesbrug een erehaag gevormd door diverse geüniformeerde diensten onder wie marinepersoneel en dienstplichtigen van de Antilliaanse Militie.

Land Curaçao

Vlak voordat het nieuwe land Curaçao een feit was, volgde voor het laatst het traditionele saluut van 21 kanonschoten aan het Land Nederlandse Antillen, afgegeven door de marine vanaf Fort Krommelijn. Nadat de vlag van het nieuwe land Curaçao was gehesen, luidden naast het vuurwerk ook de scheepshoorn van de schepen in de Annabaai het land Curaçao feestelijk in.

Kerntaken Defensie

Ook na 10-10-10 blijft Defensie van de eilanden een koninkrijksaangelegenheid die wordt uitgevoerd door de Nederlandse krijgsmacht. Dit betekent dat Defensie zorg blijft dragen voor de externe verdediging van het grondgebied, handhaving van de internationale rechtsorde en ondersteuning van civiele autoriteiten. Ook de kustwachttaken blijven ongewijzigd.