Garantieregeling voor bouw ziekenhuizen verlengd

De ‘Garantie Ondernemingsfinanciering curatieve zorg’ (de Go Cure) is verlengd tot en met 31 december 2011.

Deze regeling van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Economische Zaken ondersteunt zorginstellingen bij het aantrekken van nieuwe bankleningen voor financiering van (ver)bouw, renovatie of groot onderhoud. Het Diakonessenhuis Utrecht, Zeist en Doorn is het eerste ziekenhuis dat gebruik maakt van de GO Cure.

Spoedzorgcentra

Dankzij de Go Cure kan het stadsziekenhuis van Utrecht, het Diakonessenhuis, op 11 oktober de eerste paal slaan van een nieuw Acuut Centrum. Het hightech centrum, waarin diverse acute zorgdisciplines zijn samengevoegd, gaat behoren tot één van de meest innovatieve spoedzorgcentra van Nederland. Wat betreft de financiering staat de overheid voor 50 procent garant bij nieuwe bankleningen van 1,5 tot 50 miljoen euro. De betrokken banken zijn Rabobank Utrechtse Heuvelrug en de Bank Nederlandse Gemeenten.

Garantie

Voor de Go Cure is vanaf het begin 250 miljoen euro beschikbaar. Met 50 procent garantie kan dus voor 500 miljoen euro aan leningen verstrekt worden. Tot nu toe is zes keer een beroep gedaan op deze regeling en is inmiddels ruim 67 miljoen euro (incl. garantie) verleend. Projecten waarvoor leningen zijn verstrekt, zijn onder andere een uitbreiding van een particuliere kliniek en de bouw van een nieuw diagnostisch centrum.

Ondersteunende maatregelen

Andere maatregelen die Economische Zaken heeft genomen om het bedrijfsleven te ondersteunen in tijden van crisis zijn ondermeer de verruiming van de Borgstelling voor het MKB, de verruiming van de WBSO (fiscaal voordeel voor innovatie), de Garantie Ondernemersfinanciering en de Kenniswerkersregeling (voor behoud van onderzoek in Nederland tijdens de crisis).

De Go Cure wordt uitgevoerd door Agentschap NL.