Kamerbrief personeelsrapportage midden 2010

DE MINISTER VAN DEFENSIE

Hierbij bied ik u aan de personeelsrapportage van Defensie met de stand van 30 juni 2010. Deze rapportage geeft een overzicht van de ontwikkelingen van de personeelslogistieke keten in de periode van 1 juli 2009 tot en met 30 juni 2010 en de daaruit resulterende vullings- en bestandsopbouw. Waar relevant wordt een vergelijking gemaakt met de situatie van midden 2009 (Kamerstuk 32 123 X nr. 4). De in de personeelsrapportage 2009 uiteengezette visie op personeelsbeleid is onveranderd (Kamerstuk 32 123 X nr. 112 van 19 maart 2010).

E. van Middelkoop