Overdracht van het beheer van de N271 van Rijkswaterstaat naar de omliggende gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw en Roermond

Eind 2009 heeft de Rijksoverheid delen van het onderhoud en beheer van de provinciale weg N271 overgedragen aan omliggende gemeenten. Het gaat om de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw en Roermond.

In de loop van 2010 zijn door een organisatie twee wob-verzoeken over de overdracht ingediend. De eerste ging over de afspraken die zijn gemaakt tussen Rijksoverheid en gemeenten, de twee over het achterstallig onderhoud voor de periode 2010-2014. Dit verzoek is geheel gehonoreerd.