Uitstelbrief op kamervragen van Van der Staaij over en onderzoek naar de relatie tussen abortussen en prenatale screening bij Dowsyndroom

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport informeert de Tweede Kamer dat voor de beantwoording van de vragen van het Kamerlid Van der Staaij (SGP) over een onderzoek naar de relatie tussen abortussen en prenatale screening bij Downsyndroom extra informatie moet worden ingewonnen en dat deze niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord.