Vragen over de hoogte van de collegegelden voor tweede studies na wijziging van de WHW

Antwoorden van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de hoogte van collegegelden voor tweede studies na wijziging van de Wet op  het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.