Vragen over de ziekte Meervoudige chemische overgevoeligheid (MCS)

Antwoorden van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op vragen van het Kamerlid Ouwehand (PvdD) over de ziekte Meervoudige chemische overgevoeligheid (MCS).