Aantal geïntegreerde contracten groeit

Het aantal aanbestedingen voor geïntegreerde contractvormen is, met name de eerste helft van dit jaar, enorm toegenomen. De aanbestedingen die enkel gericht zijn op architectendiensten nemen juist af.

De verwachting is dat deze verschuiving van de traditionele aanbestedingsvorm naar geïntegreerde vormen zich in de toekomst zal doorzetten. Dit valt te lezen in het rapport ‘Vijf jaar Europees aanbesteden van architectuuropdrachten’ van het Steunpunt Architectuuropdrachten en Ontwerpwedstrijden.