Handboek buisleiding in bestemmingsplannen

Dit Handboek vormt een handreiking voor gemeenten om buisleidingen adequaat vast te leggen in bestemmingsplannen. Daarnaast kunnen adviesbureaus die gemeenten ondersteunen bij het opstellen van bestemmingsplannen gebruikmaken van het Handboek.