Intrekken voorstel van rijkswet tot regeling van het Solidariteitsfonds (22 594 R 1434))

In 1995 is in het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden een grondslag opgenomen voor het instellen bij Rijkswet van een fonds ten behoeve van het handhaven van een behoorlijk bestuursniveau in de eilandgebieden Bonaire, Saba en Sint Eustatius van de Nederlandse Antillen.