Kamerbrief inzake Commissievragen over Jaarverslag Buitenlandse Zaken 2009 en Rapport Rekenkamer bij Jaarverslag 2009

Geachte Voorzitter,

Graag bieden wij u hierbij de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 6 oktober 2010 met kenmerk 32360 inzake Commissievragen over Jaarverslag Buitenlandse Zaken 2009 en Rapport Rekenkamer bij Jaarverslag 2009.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Dr. U. Rosenthal

De Staatssecretaris van

Buitenlandse Zaken,

Dr. B. Knapen