Kamerbrief inzake feitelijke vragen begroting 2011

Geachte Voorzitter,

Graag bieden wij u hierbij de reactie aan op de schriftelijke vragen gesteld door de leden van de de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van uw Kamer over de begroting van Buitenlandse Zaken 2011. Deze vragen werden ingezonden op 1 oktober jl. met kenmerk 32500

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Dr. U. Rosenthal

De Staatssecretaris van

Buitenlandse Zaken,


Dr. B. Knapen