Kamerbrief inzake feitelijke vragen HGIS-nota 2011

Geachte Voorzitter,

Graag bieden wij u hierbij de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van uw Kamer over de HGIS-nota 2011. Deze vragen werden ingezonden op 1 oktober jl. met kenmerk 32503.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Dr. U. Rosenthal

De Staatssecretaris van

Buitenlandse Zaken,

Dr. B. Knapen