Kamerbrief inzake verslag van Raad Algemene Zaken van 25 oktober 2010

Geachte Voorzitter,

Graag bieden wij u hierbij het verslag aan van de Raad Algemene Zaken van 25 oktober 2010.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Dr. U. Rosenthal

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,

Dr. B. Knapen